biztonság

A polgári létnek csak a biztonságban megélt hétköznapok adhatnak keretet. A szabadság új minőségét kell elérnünk: hogy eltűnjön életünkből a hétköznapi kiszolgáltatottság minden formája, hogy védelmet kapjunk az agresszióval, kirekesztéssel, a magánélet szabad alakításának korlátozásával szemben.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!
  • szabadság
  • felelősség
  • biztonság
  • sokszínűség
  • kiegyezés

a demokrácia alapja: nem szabadosság, hanem önként vállalt rend. A szabadság biztosít emberhez méltó életet, teremt mindannyiunknak azonos lehetőséget, szervez

Bővebben

A polgári együttérzés nélkülözhetetlen része kell hogy legyen politikai elkötelezettségünknek, de tudnunk kell azt is, hogy önmagunkért is felelősséget kell

Bővebben

A polgári létnek csak a biztonságban megélt hétköznapok adhatnak keretet. A szabadság új minőségét kell elérnünk: hogy eltűnjön életünkből a

Bővebben

Mindannyian másképp vagyunk egyformák. Az egyenlő jogok biztosítása szükséges, de nem elégséges föltétele az igazságos és ezért szilárd társadalom kialakításának:

Bővebben

új közmegegyezésre van szükség. A konszenzus reformkor alapeszméje később is fontos fordulatokat hozott történelmünkben: a deáki kiegyezést, a 20. század

Bővebben

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz