Nem rendőrállamot akarunk, hanem olyan országot, ahol a szabadság a rend

A jövő sikeres Magyarországát  az egyszerre konzervatív, egyszerre polgári és egyszerre szabadelvű gondolkodás teremtheti meg – a legjobb magyar szabadelvű hagyományokat, Kölcseyt, Széchenyit, Deákot követve.
Mert igazuk volt a 19. századi szabadelvűeknek: Magyarország csak akkor lehet erős, ha európai – úgy kell európainak lennie, hogy nem dobja el saját hagyományait, és úgy kell magyarnak lennie, hogy nem zárkózik el a közös európai kultúrától.
Kiszámítható viszonyokat kell teremtünk, megbízható partnereivé kell válnunk politikai és gazdasági partnereinknek egyaránt.
Vissza kell szerezünk az ország iránti bizalmat, nem csak a külföldét és nem csak a befektetőkét, hanem itthon is, az emberekét, különösen a fiatalokét.
Ez pedig nem megy az emberek méltóságának és szabadságának visszaadása nélkül. Hiszen, ahogy Bibó írta: "Az ember társadalmi lény, aki a társadalmi közösségben elsősorban teljes emberi méltóságot és szabadságot kíván s minden további teljesítményét ez a kívánság határozza meg.”
Ennek a kívánalomnak kell megfelelni, ennek érdekében kell cselekedni. Ismét Bibót idézve: meg kell találnunk “a szabadság rendjét, jogait és biztonságát, a szabadságét, mely nem alázatos és tekintélytisztelő, hanem zajos, mozgalmas és követelő, ez a demokrácia továbbépítésének az igazi munkája.” Ehhez kell a támogatókat megnyerni. Ennek a szemléletnek kell minden mást alárendelni, ennek figyelembe vételével kell a programokat megalkotni. Ehhez kell partnereket találni, ennek érvényesítésére kell - mindenkivel, aki elfogadja - együttműködni. Csak akkor érdemes váltani és változtatni, ha ez a változtatás célja.
A zajos, sokszínű, öntudatos szabadság rendjét kell megteremtenünk. Rendőrállam helyett olyan Magyarországot, ahol a szabadság a rend.

Kuncze Gábor beszéde a köztársaság napján, 2013. február 23.

A linkre kattintva nézheti meg a teljes beszédet!


Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz