A kereszténység védőpajzsa

De örüljünk, hogy a KDNP föltámadt mégis, mérhetetlen támogatottsága ellenére itt van közöttünk, és a Fidesz stand up comedy tagozataként szórakoztatja a nagyérdemű választóközönséget. Valamint, az egykori katolicizmus lándzsahegyéből Fidesz ostorává avanzsálva lesújt, hogy bánjuk meg végre a demokrácia ellen elkövetett vétkeinket, és térjünk észhez. Hasznos eszköz hát az Úr kezében. Hozsánna.

Tovább

Kormányzati Tisza-kultusz

Mint a Magyar Közlöny legújabb számában olvasható: „a kormány fontosnak tartja a 20. század viszontagságos évtizedei által (!) elfeledett és történeti súlyához képest méltatlanul háttérbe szorított gróf Tisza István emlékének és örökségének megőrzését”.

Tovább

A folyótól a tengerig - Izrael és a palesztinok

A zsidó nép jövője szempontjából nincs fontosabb kérdés, mint a palesztin probléma megoldása, a politika viszont – hogy ujjat ne húzzon az illegális települések radikálisan jobboldali lakóival – elhitette: számos egyéb ügy, így például az iráni atomprogram is fontosabb, aktuálisabb ennél.

Tovább

A hazugság szövedéke

„Semmiféle törvény vagy szerződés nem rendelkezett többé szilárd alkotmányos renden alapuló kényszerítő erővel; erőszak és zűrzavar uralkodott a társadalomban. A rendszer leginkább zsarnok-uralomhoz hasonlított, de nem ahhoz, amelyik már megállapodott, hanem amelyik mindennap változik és örökké újrakezdődik. A főtisztviselők rendeletei rémült kapkodásra emlékeztettek, mert egyetlen embertől való félelem uralkodott a gondolkodásukon. A bírák nem aszerint döntöttek, amikor vitás kérdésekben ítélkeztek, ahogyan igazságosnak és törvényesnek tartották, hanem aszerint, hogy az ellenfelek közül melyiknek volt jó vagy rossz viszonya a pártokkal”. (Prokopios: Titkos történet. Budapest, 1984, Helikon 45.)

Tovább

Mi (az) újság?

A lexikon definíciója szerint az újság, a hírlap sokak számára fontos új tényeket, köztük fennálló összefüggéseket, úgynevezett híreket közlő orgánum. A (napi)sajtó születése a polgári forradalmakat követő rövid időszakra esik. Ezt tudhatjuk, ha máshonnan nem, Jürgen Habermas magyarul is több kiadást megért klasszikusából, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásából.

Tovább

A gumiparagrafus

Régóta tudjuk, ami nem tilos, még nem tűnik mindenki számára erkölcsösnek. Másrészt viszont, amit egyesek helyesnek tartanak, azt néha tiltja az írásba foglalt jogi norma. Nem olyan ördöngösség ez, az erkölcs és a jog különbségének megmagyarázása, területének elhatárolása nem tartozik egy egyetemi vizsga legbuktatóbb kérdései közé.

Tovább

Szabadulás Berlusconitól

Július 30-án ül össze az olasz legfelsőbb bíróság (kúria), hogy döntsön a Silvio Berlusconi felett korábban kimondott ítéletről. Ha jóváhagyja az adóelkerülésért rá kirótt börtönbüntetést, akkor ezzel öt évre automatikusan kivonja a volt miniszterelnököt az olasz közéletből. Európa, és nem csak Európa, fellélegezhet – gondolhatják sokan. Azért nem biztos, hogy ez ennyire egyszerű lesz.

Tovább

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz