Miben hiszünk

"Hiszünk a polgári demokráciák alapértékeiben, hiszünk abban, hogy szabadságunk, biztonságunk annál szilárdabb, minél többen vannak, akik velünk együtt osztják, hogy a polgári élet alapja az önbecsülésen alapuló polgári öntudat, s az ebből fakadó viselkedés."

Hiszünk abban, hogy

 • Magyarország toleráns, nyitott ország, a magyarok józanul gondolkodó, tisztességes emberek;
 • a boldogulás kulcsa a megegyezés, a bölcs belátás, a felelősségvállalás, a partneri viszony kialakítása a politikában is;
 • Magyarország felelős minden egyes polgáráért, közösségeiért, s védelmet kell nyújtania nekik az erőszakkal, a gyűlölettel, a kirekesztéssel, a megalázással szemben;
 • az erőszak ostoba és elfogadhatatlan válasz a problémákra,
 • a gyarapodáshoz a tanuláson, a munkán, az önfejlesztésen és az öngondoskodáson keresztül vezet az út;
 • jó helyre kerültünk az európai államok és a NATO, azaz a jog, a demokrácia és a biztonság közösségébe.

Hiszünk a polgári demokráciák alapértékeiben, hiszünk abban, hogy szabadságunk, biztonságunk annál szilárdabb, minél többen vannak, akik velünk együtt osztják, hogy a polgári élet alapja az önbecsülésen alapuló polgári öntudat, s az ebből fakadó viselkedés, melynek része:

 • saját szabadságunk, közösségeink és mások szabadságának védelme minden hatalommal, csoportosulással, egyénnel szemben, akik ezt veszélyeztetik;
 • igény saját magánéletünk és mások magánéletének sérthetetlenségére;
 • mások tisztelete, a belátás, hogy saját szabadságunk érvényesítése nem sértheti mások szabadságát;
 • annak elfogadása, hogy a demokratikus rendben a szabályok rendezik viszonyainkat, keretet adnak a társadalmi életnek, védelmet nyújtanak – ebből kiindulva a szabályok követése, betartásuk megkövetelése az államtól, hatalomtól, jogalkotóktól, jogalkalmazóktól, közösségektől és egyénektől;
 • a demagógia, az idegengyűlölet, a bűnbakkeresés, a megbélyegzés, az erőszak, az egyenlőtlenség és a kiváltságok, a készen kapott válaszok elutasítása;
 • az önvédelem megszervezése és tiltakozás a demokratikus rendet, mindannyiunk testi, lelki, szellemi biztonságát veszélyeztető fenyegető, kirekesztő, diktatórikus ideológiákkal szemben;
 • a felelős öngondoskodás és belső igény az önfejlesztésre;
 • a tudás, a munka és a teljesítményen alapuló siker megbecsülése;
 • az igényesség, a mértéktartás, a kiegyensúlyozottság, a tájékozottság tisztelete;
 • nyitottság, érdeklődés, igény más értékek megismerésére, elfogadásuk saját értékrendünk feladása nélkül – annak erősítésére, rugalmasabbá és sokszínűbbé tételére;
 • együttérzés, belátás és megértés másokkal szemben;
 • a kevésbé szerencsés körülmények közé születettek segítése, gondoskodás azokról, akik társadalmi vagy egyéni korlátaik miatt nem képesek magukról gondoskodni, a falak lebontása azok előtt, akik képesek erre, de nem kaptak rá lehetőséget;
 • hit az önszerveződő közösségek erejében;
 • igény a kiszámítható, tervezhető, biztonságos életre, s ennek az igénynek a felelős érvényesítése.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz