Szabadelvű nyilatkozat - 2. Lehetőség mindenki számára

2. Lehetőség mindenki számára

A szabadság a felelősségvállalás legkifejezőbb formája, a polgári társadalom legautentikusabb önkifejeződése. A szervezett társadalmak viszont nagyon törékenyek, ha csak a szabadság vágya irányítja őket, ez nemzeti történelmünk során számtalanszor beigazolódott. Mai közösségeink immáron egy más, globális értelemben szembesülnek ugyanezzel a kihívással. Újra ki kell tehát alakítanunk viszonyunkat a vágyott szabadsághoz, ismét meg kell határoznunk a játékszabályokat, azt a felelősséget, mely önmérsékletre int, illetve értelmet ad a mértéktartásnak.

A törvények ereje az egyének értelmes mértéktartásától függ. A szabadságban akkor részesülhetnek legtöbben, ha a közösség tagjai képesek kompromisszumra annak érdekében, hogy a lehetőségekből mindenki egyaránt részesüljön. Ha ez elmarad, mindannyian megérezzük: mindannyiunk személyi és anyagi biztonságát, s általában a társadalom rendezettségét veszélyezteti, ha kiváltságok maradnak fenn, ha növekszik a kiszorítottság érzése.

Leginkább ez az oka annak, hogy társadalmunk elbizonytalanodott, bizonyos konfliktusok állandósultak, erejük növekedett, és általánossá vált a frusztráltság. A szélsőséges reakciók és a tehetetlenség ideológiát keres, és könnyen talál is. Ha nem tudjuk érvényesíteni a polgári együttélés szabályait, ha nem válik belső igénnyé a kölcsönös tiszteleten és a mindannyiunk biztonságát garantáló szabályok követésén nyugvó polgári életmód, társadalmunk végképp szétesik, közösségeink kiszolgáltatottá válnak, demokráciánk összeroppan.

Az alkotmányos jogok sokak számára még ma is csak papíron léteznek. Mára minden érett demokráciában fölismerték, hogy az egyenlő jogok biztosítása szükséges, de nem elégséges föltétele az igazságos és ezért szilárd társadalom kialakításának: az esélyek egyenlőségét kell megteremteni ahhoz, hogy mindannyiunk számára elérhetővé váljon a polgári életmód, a társadalmi és közösségi életben való részvétel teljessége, képességeink kibontakoztatása – szabadságunk tényleges megélése.

A polgári együttérzés nélkülözhetetlen része kell legyen politikai elkötelezettségünknek, miként az a felismerés is, hogy a függőségi viszonyokat akkor tudjuk leginkább oldani, ha tisztában vagyunk vele: nem csak függünk egymástól, de bízhatunk is egymásban.

A polgári létnek csak a biztonságban megélt hétköznapok adhatnak keretet.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz