Szabadelvű nyilatkozat - 3. Az élet minősége

3. Az élet minősége

Minden ember szabadnak születik, de nem minden ember mondhatja szabadnak magát ma sem. Amíg sokan kénytelenek nélkülözni a szabadság minimumát, míg sokak számára fájdalmasan otthonos a testi és szellemi nélkülözés érzése, addig a társadalom sem képes mozgósítani képességeinek legjavát.

A rendszerváltás meghozta a szabadságot, a törvény előtti egyenlőséget, rögzítette a közteherviselés elvét, és létrejött az ezzel kapcsolatos társadalmi konszenzus – sikerrel bontottuk le az elnyomás és kiszolgáltatottság nagy rendszereit: a politikai diktatúrát és a tulajdon állami monopóliumát. Létrejött a parlamentáris demokrácia és a magántulajdonon alapuló piacgazdaság.

Ám a rendszerváltás után is adósok maradtunk az egyenlő esélyek megteremtésével. Nem sikerült felszámolni az elnyomás kis köreit és láthatatlan rendszereit: a kiszolgáltatottságot, a kirekesztést és a korrupciót.

A szabadság új minőségét jelenti, ha a mindennapi kiszolgáltatottság eltűnik életünkből: a fogyasztóé a szolgáltatóval, a betegé az egészségügyi útvesztőkkel, az ügyfélé a bürokráciával, a hitelfelvevőé  hitelezővel, a diáké és a szülőé az elavult iskolai módszerekkel, a beszállítóé a fővállalkozóval, a tiszta vízre, levegőre, zöldre vágyóké a környezetrombolással szemben. Mind megannyi helyzet, melyből ma hiányzik a polgári kultúra szerződéses rendje.

A szabadság új minősége a hétköznapjainkat átható kiszolgáltatottság fölszámolását jelenti, védelmet az agresszióval, a szavakban és tettekben megnyilvánuló gyűlölettel, a kirekesztéssel, a magánélet szabad alakításának korlátozásával szemben.

A szabadság új minősége a kirekesztés valamennyi formájának fölszámolását jelenti, az iskolában, a munkahelyen, kisebb és nagyobb közösségeinkben, s ezzel egyben megoldást is kínál a társadalmi feszültségek csillapítására. A szabadság új minősége egyformán nyújt védelmet és lehetőséget nőnek és férfinak, jómódúnak és szegénynek, érett korúnak és fiatalnak, bőrszíntől, etnikai hovatartozástól, vallásától függetlenül.

A szabadság új minősége lehetőséget ad arra, hogy valamennyien érvényesíthessük testi és lelki egészséghez való jogunkat, lehetővé teszi fogyatékkal élő honfitársaink igényeinek, szükségleteinek legteljesebb figyelembevételét.

A szabadság új minősége a viszonyainkat megmérgező korrupció visszaszorítását jelenti. A korrupció nem csak anyagi természetű, valójában a tehetség, a teljesítmény és a valódi képességek figyelmen kívül hagyását jelenti, a nepotizmust, a protekciót, a nagy összeköttetések és kis összefonódások uralmát az igazságos és előnyös megoldások felett. A mai Magyarország valósága a tényleges teljesítmény nélküli érvényesülés: képességeink és lehetőségeink elherdálása. Következménye pedig annak a hitnek az elvesztése, melyből az élhető életet és hatékonyságot nyújtani képes társadalmak önbizalma fakad.

Épp ezért:

  • a szabadságnak új minőséget kell adnunk, le kell bontanunk minden falat, amelyek a valóságban bárkit megfosztanak az azonos esélyektől, lehetőségektől, amelyek korlátozzák az egyének és közösségek társadalmi cselekvését;
  • a demokráciát biztosító intézményrendszer fenntartása, működési zavarainak kiküszöbölése mellett segítenünk kell a szabadság és biztonság kis köreinek kiépülését, garantálnunk kell működésük zavartalanságát;
  • fel kell számoljuk a nemzet, a kis közösségek és az egyének megrontott lelkületének, közérzetének és megosztottságának okait, módot kell találnunk arra, hogy egymás iránt megértőbbé, befogadóbbá és nyitottabbá váljunk.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz